LASER FLASHCUT LFW2010

Řídicí systém, počítač uživatelského rozhraní, softwarové vybavení:

 

 • Vestavěný průmyslový počítač
 • Procesor Intel
 • RAM 2 GB
 • Monitor LCD barevný 19”
 • 64GB na uživatelské programy
 • Operační systém Windows 7 Embedded
 • Klávesnice a myš
 • Přenosové protokoly USB a Ethernet
 • Projektový software CAD/CAM/CNC integrovaný s řídicím systémem
 • Možnost načítání, editace a korekce *.dxf souborů přímo v řídicím systému, s možností automatického rozvržení dílů - nestingu, volby technologie, generování dráhy nástroje a řízení stroje pomocí stejného softwaru. Existuje možnost blokování vybraných funkcí softwaru ve stroji
 • Možnost instalace softwaru na jiných stanovištích umožňující připravení práce pro operátora jinou osobou.
 • Software Nesting (licence pro 1 stanoviště)
 • Automatické přidávání odřezů na neúplně využitých plechách s funkcí zahájení odřezu mimo okraj plechu a měřením výšky okraje
 • Technologické tabulky laseru, systému řízení a generátoru cesty integrované v jediné databázi umožňují modifikování libovolných parametrů procesu spojených s projektem, bez nutnosti modifikace vestavěných parametrů jednotlivých subsystémů, což významně omezuje možnost vzniku chyb a šetří čas nezbytný pro přípravu projektu.
 • Obsluha knihovny dílců, listů a užitných odpadů, což umožňuje automatické rozvržení dílců na částečně prořezaných plechách
 • Modul výpočtu ceny umožňuje přesné určení doby řezání konkrétního obrobku nebo plechu, což umožňuje přípravu cenové nabídky pro zákazníka.
 • Programové vybavení umožňuje dálkovou diagnostiku stroje prostřednictvím Internetu, což umožňuje poskytnutí rychlé a pohodlné pomoci uživateli, aniž by byla nutná návštěva servisního týmu.
 • Dálková diagnostika po Internetu je zdarma také po vypršení záruky.
 • Řídicí systém s dynamickou analýzou vektorů a komunikací se servopohony prostřednictvím Ethernetu v reálném čase - KIMLA
 • Energii šetřící technologie Common DC Bus umožňuje předávání přebytku energie z brzdící osy na rozjíždějící se osu. Toto dovoluje mnohonásobné snížení odběru energie nezbytné k napájení pohonů posuvů

1

Nominální rozsah pracovních pohybů X

2000 mm

2

Nominální rozsah pracovních pohybů Y

1000 mm

3

Nominální rozsah pracovních pohybů Z

120 mm

4

Nominální rozměr řezaného materiálu X

2000 mm

5

Nominální rozměr řezaného materiálu Y

1000 mm

6

Maximální světlost pod tryskou

100 mm

7

Maximální rozměr řezaného materiálu X

2050 mm

8

Maximální rozměr řezaného materiálu Y

1050 mm

9

Fiber rezonátor firmy IPG nebo SPI s vestavěným bezpečnostním modulem a systémem kontroly výkonu

10

Přivedení laserového paprsku z rezonátoru do hlavy optickým kabelem.

11

Dedikovaný parametrický modulátor laserového paprsku s možností tvarování charakteristiky modulace

12

Automatická kalibrace systému regulace výšky trysky

13

Automatická detekce polohy plechu a uzpůsobení dráhy nástroje jeho poloze. Toto umožňuje spolupráci s automatickými systémy nakládání a dovoluje eliminovat nutnost přesného určování základní polohy plechu před řezáním.

14

Pohon osy X lineární motory s na trhu nejvyšší frekvencí regulátorů polohy 20kHz, zajišťují ojedinělou dynamiku provozu zejména při vyřezávání složitých tvarů

15

Pohon osy Y lineární motory s na trhu nejvyšší frekvencí regulátorů polohy 20kHz, zajišťují ojedinělou dynamiku provozu zejména při vyřezávání složitých tvarů

Oboustranný pohon brány pomocí lineárních motorů umožňuje dosažení velkých zrychlení bez dynamické ztráty geometrie. Kontrola a korekce úhlu brány

16

Měřicí snímače Renishaw s rozlišením 0.0000001mm a přesností  0.005mm/m umožňují dosažení výjimečné přesnosti nastavení referenční pozice, snímače pracují v absolutním režimu, což umožňuje eliminovat nezbytné nastavování referenční polohy těchto pohonů před zahájením práce.

17

Stůl - rošt z uhlíkové oceli s přesnou mechanickou aretací zajišťující dodatečnou stabilitu palety při řezání

18

Výška pracovního stolu

850 mm

19

Maximální hmotnost plechu

500 kg

20

Podtlakový odprašovač s pulzačním čištěním

21

Odprašovací systém je rozdělen na zóny s automatickým přepínáním

22

Nádoby na sběr odpadů vzniklých při řezání

23

Integrovaný systém chlazení pomoci agregátu s digitální stabilizací teploty

24

Víceúčelový řídicí panel s regulací polohy, s plnou klávesnicí a myší, USB konektorem, plynulou regulací posuvu a korekcí tlaku plynu

25

Ergonomická kabina chránící operátora, se dveřmi na třech stranách, umožňuje přístup k celému pracovnímu prostoru bez vstupování do laseru

26

Dvoukřídlové přední dveře

27

Systém napájení řezacími plyny, kyslíkem a dusíkem, změna plynu v automatickém režimu se současnou regulací tlaku a zabezpečením před následky poklesu napájecího tlaku plynů pod povolené hodnoty.

28

Možnost korekce tlaku řezacího plynu operátorem

29

Možnost řezání stlačeným vzduchem

30

Konektor ETHERNET RJ45 umožňující připojení LAN sítě a propojení laseru s informačními systémy zákazníka.

31

USB konektor na řídicím panelu usnadňuje výměnu projektů

32

Monolitická, samonosná konstrukce stroje nevyžadující základy, optimalizována pomoci MES softwaru. Pro zvýšení stability a pevnosti jsou komory hlavního rámu vyplněny kompozitním betonem.

Pro více informací nás prosím kontaktujte
Tel: +420 583 550 288